Arete – Koudstaal Personal Training

Arete

Volledige realisatie van potentieel

 

Er zijn veel sporten die je kan beoefen om je gezondheid te verbeteren. Maar is er een sport die alles uit jezelf haalt: een sport die lichaam en geest stimuleert? De zelfontwikkeling, de sport, waarover het gaat is: het natuurlijke bodybuilding. Dat komt erop neer dat je met gezond verstand en op eigen kracht het beste uit jezelf haalt. Het is gericht op individuen die hun gezondheid serieus nemen omdat het hun levenskwaliteit bepaalt. Het natuurlijke bodybuilding is een persoonlijke ontdekkingsreis: het zet je aan om goed na te denken over hoe je te werk moet gaan voordat je een gewicht oppakt. Het wordt al snel een speurtocht naar kennis die je in de praktijk kan toepassen. Dit opent de weg voor een rationele en logische denker. Het is de weg naar zelfontplooiing van lichaam & geest.

Het begint met een honger naar bruikbare, juiste kennis, waarmee je het lichaam kan verbeteren. Maar wat is waarheid en onwaarheid? Je zal hier zelf een onderzoek naar moeten doen, waaruit je dan feitelijk controleerbare conclusies trekt. Feitelijke kennis leidt tot een methode, of beter gezegd, een trainingstheorie. Met een theorie kan je telkens trainingen maken die vooruitgang bieden.

Wat is een theorie precies? Het is een stel abstracte principes welke geacht worden óf een juiste beschrijving van de werkelijkheid óf een stel richtlijnen voor het menselijk handelen te zijn’ (Ayn Rand). Voordat je een theorie kan aanvaarden, moet je zeker weten dat alles maar op één manier werkt. Als dat niet het geval is, kan een chirurg niet telkens eenzelfde ingreep doen met succes. Het verklaart dat de stappen die je onderneemt op een logische manier worden uitgevoerd, zonder tegenstellingen. Dat betekent dat krachttraining óók een wetenschap is, die maar op één manier kan werken.

Wat is logica precies en hoe gebruik je dat? Door de trainingen te observeren kan je vooruitgang of stilstand in kaart brengen. Dit is informatie waar je kennis uit opdoet. Maar hoe moet je daarmee verdergaan? De feitelijke kennis zal op een logische manier worden verklaard en dan worden toegepast. Dat houdt in: In welke volgorde moet elke training plaats vinden en welke factoren spelen daar een rol in, zodat je vooruit blijft gaan. Om dit te beschrijven, heb je een wetenschappelijk filosofie nodig. Filosofie leert hoe je juiste stappen moet maken in een theorie, maar ook in het leven. Het is een als het ware gereedschap om te kunnen leven.

Wat is filosofie precies? Filosofie bestudeert de grond-aard van het bestaan, van de mens, en van de betrekking die een mens heeft tot het bestaan. Tegenover de afzonderlijke wetenschappen, die zich slechts bezighouden met bepaalde invalshoeken, houdt de filosofie zich bezig met die invalshoeken van het heelal die aan alles behoren wat er bestaat. Op het gebied van verstand zijn de afzonderlijke wetenschappen de bomen, maar is de filosofie de voedingsbodem die het bos mogelijk maakt (Ayn Rand). Waarom is dit zo belangrijk? Het verklaart door middel van logica hoe iets werkt. Hiermee kan je dus tot een trainingstheorie komen die altijd werkt, net zoals de chirurg die telkens weer met succes dezelfde operatie kan doen. Welke filosofie heb je hiervoor nodig? Het objectivisme zal je intellect ontwikkelen en je daarmee succesvol laten leven. Je kan met het objectivisme continue je hersens blijven trainen, waardoor je beter leert denken. Het laat je groeien en bloeien als mens.

De theorie van krachttraining kan dus maar op één logische zonder tegenstellingen verklaarbare manier werken. Wat is de juiste theorie hiervoor? Dat is de theorie van High Intensity Training. Dit is de enige theorie die op de volgende 7 principes gebaseerd is: identiteit, intensiteit, duur, frequentie, toespitsing, aanpassing en vooruitgang. Met dank aan het genie van Mike Mentzer, hij is degene die deze theorie heeft ontdekt. De 7 principes zijn een leidraad die voorkómen dat de training vastloopt of blijft steken op hetzelfde niveau. Aangezien je vooruitgang ervan afhangt, is het dus wezenlijk om te kunnen ontdekken welke principe(s) je niet gevolgd hebt. Door rationaliteit, creativiteit en objectiviteit in je voordeel te laten werken bieden zulke trainingen constant vooruitgang.

Daarnaast richt het natuurlijke bodybuilding je denken en handelen op vooruitgang. Eenvoudiger gesteld, het laat je leven. Er wordt geen genoegen genomen met stagnatie of middelmatigheid. Dit is een krachtige, positieve eigenschap die door deze sport wordt ontwikkeld. Er wordt aan een vooruitstrevend karakter gewerkt. Hoe verder je in deze sport groeit, hoe beter en specifieker je doelstellingen worden. Je begint steeds meer vragen te stellen. Zijn de keuzes die je maakt levensbevorderend of niet? Hierdoor wordt je er van bewust dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en dat je daar verstandig mee wil omgaan.

Tevens leer je om doelstellingen te maken en deze te behalen. Iets middelmatig doen zal geen voldoening geven. Wanneer je een sixpack wilt hebben dan heb je een doel gesteld. Wat misschien wel moeilijker is: er zal dan een plan van aanpak moeten worden gemaakt, als je deze doelstelling wilt volbrengen en behouden. Het plan bepaalt of je erin zal slagen of mislukken. Indien dat laatste gebeurt, zal je jezelf moeten raadplegen wat er fout ging en dat verbeteren. Dat is een leerzaam proces wat ook het doorzettingsvermogen aanspreekt en verbetert. Je leert denken in doelgerichte oplossingen en handelt er naar Go Hard!

De schoonheid van het goed ontwikkelde lichaam wordt het sterkst tot uiting gebracht door de beeldend kunstenaars van de Romantiek. De essentie van romantische kunst is dat het voorstelt hoe het leven kan en behoort te zijn. Het verheerlijkt het best denkbare bestaan, wat inspiratie geeft aan het heldhaftige levensbeeld. Romantische kunst geeft je inspiratie om je eigen leven continue te blijven ontwikkelen.

Samengevat, het natuurlijke bodybuilding is de weg naar zelfontplooiing mits het op een rationele manier wordt uitgevoerd. Het stimuleert het denkvermogen omdat je opzoek gaat naar kennis voor werkzame trainingen. Dit brengt je in contact met wetenschap en hoe je die in het dagelijks leven kan toepassen. De objectiviteit gekoppeld aan het denkvermogen leidt je naar nieuwe kennis . Dit opent de weg naar de filosofie die als gereedschap in het leven kan gebruiken: het objectivisme. Dat is het moment dat je begint te begrijpen dat alles maar op één logische manier kan werken en dat krachttraining ook één werkende theorie heeft: de theorie van High Intensity Training. Je leert hoe je doelstellingen kan behalen en behouden. Dit ontwikkelt een sterke karaktereigenschap waardoor je in het leven kan slagen en je eigen geluk kan behalen. Er valt veel te ontdekken in het leven, gebruik je tijd daarom bedachtzaam. Laat je in het leven inspireren. Het ontdekken van romantische kunst maakt zelfontplooiing volledig. Het natuurlijke bodybuilding is een ultieme zelfontplooiingssport die een leven lang kan worden beoefend. Laat maar groeien en bloeien!

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trainingsdoelen:

VEROUDERING TEGENGAAN: HIT zorgt voor maximale spiermassa en stimuleert de vitaliteit van je hele lichaam. Het geeft géén slijtage en wel sterkere kapsels, aanhechtingen, pezen en botten. HIT houdt rekening met blessures en helpt revalideren.

MEER KRACHT EN ENERGIE: HIT stimuleert je spieren en al je energiesystemen. Samen met goede voeding en levensstijl word je next level sterk en energiek.

DUURZAAM AFVALLEN: HIT haalt je uit de ‘jojo’, je valt rustig en duurzaam af. Je vetweefsel verandert in spieren en je voelt je beter.

BETER (TOP)SPORTEN: HIT ondersteunt jouw sportbeoefening, zorgt voor een evenwichtiger spierstelsel en maakt je minder blessuregevoelig. Ook ideaal tussen de wedstrijdseizoenen

Workout Goals:

COUNTERACT AGING: HIT creates maximum muscle mass and stimulates vitality of your whole body. Does not lead to wear, but strengthens caps, attachments, tendons and bones. HIT takes injuries into account and aids rehabilitation.

MORE POWER AND ENERGY: HIT stimulates your muscles and energy systems. Combined with good nutrition and a healthy life style, you will become next level strong and energetic.

LOSE WEIGHT SUSTAINABLY: HIT gets you out of the ‘yo-yo’, you lose weight in a controlled and durable manner. Your fat tissue transforms into muscle and you feel better.

(TOP)SPORT BETTER: HIT supports your sports practice, creates a more balanced muscular system and reduces your sensitivity for injuries. Also ideal in between the competition seasons.

Workout Goals

COUNTERACT AGING: HIT creates maximum muscle mass and stimulates vitality of your whole body. Does not lead to wear, but strengthens caps, attachments, tendons and bones.

MORE POWER AND ENERGY: HIT stimulates your muscles and energy systems. Combined with good nutrition and a healthy life style, you will become next level strong and energetic.

LOSE WEIGHT SUSTAINABLY: HIT gets you out of the ‘yo-yo’, you lose weight in a controlled and durable manner. Your fat tissue transforms into muscle and you feel better.

(TOP)SPORT BETTER: HIT supports your sports practice, creates a more balanced muscular system and reduces your sensitivity for injuries. Also ideal in between the competition seasons.

Koudstaal High Intensity Training:

 • Based on science and proven in practice
 • Lightning-fast increase of muscle power and energy
 • Your whole-body functions much better
 • One stimulus: effect the whole week, progress every week
 • Strongly counters aging
 • Continuous and sustainable weight loss
 • Suitable for all ages (our oldest customer is 70+)

And all this with ONE half hour workout per week!

Koudstaal High Intensity Training:

 • Wetenschappelijk onderbouwd, bewezen in de praktijk
 • Razendsnelle toename van spierkracht en energie
 • Het héle lichaam functioneert veel beter
 • Eén keer stimuleren, de hele week effect en iedere week vooruitgang
 • Gaat veroudering sterk tegen
 • Gestaag en duurzaam afvallen
 • Voor alle leeftijden (onze oudste klant is 70+)

 

En dat allemaal met één training van een half uur per week!